Privacy Policy

Masterskip hecht waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar websitebezoekers en klanten.

Verwerken van persoonlijke gegevens

Je kunt onze website bezoeken zonder dat je ons meedeelt wie je bent en zonder dat je persoonlijke informatie hoeft vrij te geven. Als je je in wilt schrijven voor één van onze bijeenkomsten of reizen is het noodzakelijk dat wij gegevens van jou verwerken zoals je naam, adres, e-mail adres en/of eventueelandere noodzakelijke gegevens.

Voor welke doeleinden verwerkt Masterskip jouw gegevens?

Wij streven ernaar je zogoed mogelijk te informeren over onze reizen en willen je zo goed mogelijk van dienst zijn als je met Masterskip meegaat. Zonder jouw toestemming geven wijgeen gegevens door aan derden.

Bescherming van gegevens

Masterskip neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op!